Антония Бошева

Детско-юношески психолог

Логопед

Психологическо консултиране и терапия на  възрастни и семейства.

Повече за Антония:

Казвам се Антония Бошева и съм детско-юношески психолог, логопед и терапевт за възрастни и семейства.

Провеждам обучения на специалисти в образователната сфера и занимания за личностно развитие.

До психологията, като професия, ме отведе моето желание да опозная себе си и да помагам на хората.

Като дете често прекарвах ваканциите си в планината, при баба и дядо и там сякаш се научих да общувам с природата и да се докосна поне малко до нейната магия.С голям интерес четях за билките и техните лековити свойства. След години това ме мотивира да завърша и първото си образование – “Университетска биология”. А по-късно срещата ми с психологията  ми даде разбиране за това как емоциите, мислите и всичко, което преживяваме в ежедневието ни, вслияе на  нашите физиологични процеси.  

Вече години наред изучавам взаимовръзката между психиката и тялото.  Интересно и полезно е да знаем за тези процеси, които са част от нашата същност. Да имаме разбиране за чудния свят на емоциите и техните проявления в живота. Тази цветна емоционална палитра оставя своя отпечатък, още от ранно детство, върху психиката и здравето на всеки човек, така, както смяната на годишните времена дава своето отражение върху тонуса и настроението на хората. Ние няма как да повлияем  на времето навън, но можем да променим отношението си към него. Една добра отправна точка, за да се научим да боравим с чувствата, които преживяваме.

Знанията и практическия опит, които притежавам като специалист и родител, ми помагат да разбирам какво се случва в емоционалния или разумен свят на хората, дават ми възможност да ги съпъсттвам при  срещата със самите себе си, с тяхата вътрешна Сила, която им помага да разкрият своите индивидуални качества или талант, учи ги на разбиране, увереност и воля, за да може   смело и успешно да  преминават през житейските трудности и да се радват на безценните  моменти в своя живот.

При работата ми с деца използвам:

  – различни  игрови техники и карти;

 – вълшебния свят на приказкотерапията, чрез които те развиват уменията . си  да изразяват мислите, чувствата си, приемливо за самите тях и за околните. 

 Това им помага при осъзнаване на:

–  собствения емоционален свят и причинно – следствените връзки в него;

–  повишат самооценката;

– преодоляване на страхове и тревожни състояния-

– трудности в общуването

– как да се справят с обучителните затруднения и адаптацията си в социалната среда.

Помага им да  станат по-уверени и решителни и да се справят с емоционалните крайности, проявени в периодите на детското развитие и отразени във  взаимоотношенията с околните.

Безценна е помощта на психолога и при възрастни и семейства, които преминават през трудности в общуването както с децата , така и в партньорските взаимоотношения, за да успеят да проявяват  любов, разбиране и търпение един спрямо друг в това забързано ежедневие.

Днес развивам интересите си в сферата на психология, биология, невропсихология, арт – терапия и логопедия, за да бъда полезна, както на себе си, така и на всеки, изправен пред подобни предизвикателства и потърсил помощта на психолог.

Образование и квалификации:

  • Магистър „Социално консултиране и психология „ в Бургаски свободен университет 
  • Магистър ” Стопанско управление и международен бизнес” в Унивеситет ” Проф.д-р Асен Златаров” 
  • Бакалавър „ Университетска Биология” , специализация „Педагогика и здравно образование” в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
  • “Приложна психология и психотерапия” в Медицински университет гр. Пловдив
  • „Детско – юношеска и училищна психология „ в Тракийски университет гр. Стара Загора.
  • “Логопедия” в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
  • Преминато обучение – 100 ч. – ниво „Личен опит” в школа по „Когнитивно – поведенческа психотерапия
  •  “Терапевтична работа с тревожни деца” – преминато обучение 
Антония Бошева психолог
Антония Бошева детски психолог детско-юношески психолог
Антония Бошева детски психолог терапевт логопед

Област на професионална компетентност:

–      Психологическо консултиране и терапия

–      Детска психодиагностика

–      Семейно консултиране

–      Себепознание и себеизразяване

–      Тревожни състояния

–      Тренинги и обучения на специалисти в образователната сфера

–      Групи по себепознание

Антония Бошева – Психологическо консултиране и терапия за деца и възрастни | Facebook

 

Публикации от автора:

Няма повече публикации към момента ...