Антония Бошева Детски психолог Логопед
Антония Бошева Психолог Логопед Детско-юношески психолог Терапевт

Антония Бошева

Детско-юношески психолог

Логопед

Психологическо консултиране и терапия на  възрастни и семейства.

https://superdoc.bg/lekar/antonia-bosheva

Повече за Антония:

Казвам се Антония Бошева и съм детско-юношески психолог, логопед и терапевт за възрастни и семейства.

Провеждам обучения на учители и  специалисти в образователната сфера и занимания за личностно развитие.

                                                Образование и квалификации

                                                                                 Магистър

 

 •  „Социално консултиране и психология „ в Бургаски свободен университет 

 

 •  ” Стопанско управление“ , Специализация „Международен бизнес” в Университет ” Проф.д-р Асен Златаров” 

 

                                                                                     Бакалавър

 

 •  „ Университетска Биология” , специализация „Педагогика и здравно образование” в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, 
 • Професионална компетентност в следните области:
 •  физиология и анатомия на човека, генетика, микробиология, здравно образование, методика на преподаване.

 

                                                                                

                                                                      Специализации

 

 

 • „Детско – юношеска и училищна психология „ в Тракийски университет гр. Стара Загора. 
 • Професионална компетентност в следните области:

Емоционална интелигентност и управление на стреса, приобщаващо образование, Коучинг подход в училищна среда, Психолого-педагогическа диагностика.

 •  “Логопедия” в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

Професионална компетентност в следните области:

Езиково-говорни нарушения, терапия при артикулационни, фонационни, флуентни нарушения, терапия при разстройства от аутистичния спектър

 • „Приложна психология и психотерапия в Медицински университет гр. Пловдив
 • Професионална компетентност в следните области:

Арт-терапия, музикотерапия, детско-юношеска психиатрия, психопатология, зависимости, медицинска психология, невропсихология, психодиагностика

 

                                                                  Завършени сертификационни обучения

 

 

 

„Семейно и училищно консултиране „- „ Подходи и техники за психологическо консултиране в училищна среда“ – Софийски университет „ Св. Климент Охридски“

 • Завършено обучение – 100 ч. – ниво „Личен опит” в школа по „Когнитивно – поведенческа психотерапия 
 •  “Терапевтична работа с тревожни деца” 
 • “Подходи за работа с всяко дете”
 • “Нагласа за развитие и как да я придобием”
 • “Как да развиваме своите социално – емоционални умения”
 
 

Да се занимавам професионално с психология ме мотивира желанието ми да опозная себе си, дългогодишната ми работа с хора и нуждата да бъда полезна с уменията , които имам и най-вече моята лична опитност, като родител и специалист. Според мен една от най-важните предпоставки за ползотворната работа на един психолог е това, той  да е преминал през опознаване и изследване на своята собствена личност – емоции, ценностна система, модели на поведение, мотиви,  реакции, действия. Или с други думи….ако ти умееш да караш кола, то би помогнал и на някой  друг да се научи да шофира!

Дълги години в процеса на обучение виждах как , когато се опитвам да променя своите представи и убеждения за ежедневните ситуации, се променяха и моите преживявания в реалността. И като цяло науката психология дава  богат набор от инструменти, с които работейки е възможна промяната към по-добро за всеки един човек, взел своето решение да промени нещо във възгледите си, в ежедневието си или това, което нарушава нормалния му ритъм на живот.

Всеки един човек търсейки психолог подхожда с идеята или нагласата да разреши някакъв свой „проблем“. 

А какво е проблем ?

Проблемът е ЖЕЛАНИЕТО НА НЯКОГО ЗА ПРОМЯНА, КАТО ТОЙ ВСЕ ОЩЕ НЕ Е НАМЕРИЛ СВОЯ НАЧИН КАК ДА Я  ПОСТИГНЕ!

Психологическото консултиране е времето, в което виe да откриете вашия начин за възможната промяна!

Вече години наред изучавам взаимовръзката между психиката и тялото.  Интересно и полезно е да знаем за тези процеси, които са част от нашата същност. Да имаме разбиране за чудния свят на емоциите и техните проявления в живота. Тази цветна емоционална палитра оставя своя отпечатък, още от ранно детство, върху психиката и здравето на всеки човек така, както смяната на годишните времена дава своето отражение върху тонуса и настроението на хората.   Една добра отправна точка е  да се научим да боравим с чувствата, които преживяваме.

За себе си мога да кажа, че се уча всеки ден , от това което преживявам, от работата с хората и децата, с които се срещам и това променя не само тях, но и мен.

Дава ни повече увереност и идеи за по-спокоен живот.

При работата си с деца и възрастни подходът, който имам е индивидуален за всеки човек, защото всеки един е уникален в своята същност и притежава сила и качества, които му помагат да се реализира като пълноценна личност, стига  да знае за тях .

Знанията и практическия опит, които притежавам като специалист и родител, ми дават възможност да разбирам какво се случва в емоционалния или разумен свят на хората, да изследвам детайлите и да представя една цялостна картина. По тази композиция всеки човек може да разсъждава, да решава, да приема и да променя, за да постигне  баланс в себе си и с околните.  Да се срещне с  с тази своя вътрешна Сила,Сила, която го вдъхновява и дава разбиране, увереност и воля, смело и успешно да  преминава през житейските трудности и да се радва на безценните  моменти в своя живот.

Кога е препоръчително да се обърнете към детски психолог (4-18г.възраст):

1. Детето преживява крайни емоционални състояние, тревожност, страхове, с които не знае как да се справи.

2. Детето има затруднения в адаптацията в детската градина или училищната среда;

3. Има слаба концентрация и затруднения при усвояване и запомняне на материала в училище;

4. Има затруднения в общуването с връстници и в семейната среда. 

При работата ми с деца използвам:

  – различни техники и карти, свързани с играта;

 – вълшебния свят на приказките, чрез които те развиват уменията . си  да изразяват мислите, чувствата си, приемливо за самите тях и за околните. 

 Това им помага да:

–  разбират за собствения емоционален свят и причинно – следствените връзки в него;

–  повишат самооценката;

– преодолеят страхове и тревожни състояния;

– трудности в общуването;

– да се справят с обучителни затруднения и адаптацията си в детска градина, училище и социалната среда.

Помага им да  станат по-уверени и решителни и да се справят с емоционалните крайности, проявени в периодите на детското развитие и отразени във  взаимоотношенията с околните.

Безценна е помощта на психолога и при възрастни и семейства, които преминават през трудности  в общуването както с децата , така и в партньорските взаимоотношения. За да могат да проявят любов, разбиране и търпение, един спрямо друг, в това забързано ежедневие.

Не се колебайте  да потърсите помощ при психолог за възрастни , в случай че:

 • Имате нужда да опознаете себе си  – „ИСКАМ ДА РАЗБЕРА КОЙ СЪМ“
 • Имате нужда да разберете КОИ ЕМОЦИОНАЛНИ СЪСТОЯНИЯ ви контролират , за да намерите начин вие да боравите с тях;
 • ИСКАТЕ да се ОСВОБОДИТЕ от НАПРЕЖЕНИЕТО И ЕЖЕДНЕВНИЯ СТРЕС, хроничната умора или страховете;
 • Чувствате се БЕЗПОМОЩНИ в ОПРЕДЕЛЕНИ СИТУАЦИИ
 • Искате да се справите с Бърн-аут синдрома;
 • Искате да подобрите  ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА СИ с ОКОЛНИТЕ или с  ДЕЦАТА ВКЪЩИ;
 • Искате да се ЧУВСТВАТЕ УВЕРЕНИ ПРИ ОБЩУВАНЕ ИЛИ НА РАБОТНОТО МЯСТО;
 • Желаете да НАМЕРИТЕ ЛЮБОВТА – ТЪРСИТЕ ПАРТНЬОР , а не знаете  КАК точно да подходите и какви вътрешни нагласи може да възпрепятстват това;
 • Имате нужда да  РАЗПРЕДЕЛИТЕ ВРЕМЕТО , така че то  ДА ВИ СТИГА ЗА ВСИЧКИ ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ;
 • Преживявате  ЖИТЕЙСКИ КРИЗИ или  имате  ПАНИК –АТАКИ;
 • Искате да  ДА РАЗБЕРЕТЕ КОИ СА ВАШИТЕ СИЛНИ КАЧЕСТВА и да направите  ИЗБОР НА ПОДХОДЯЩАТА за вас  ПРОФЕСИЯ;

Искате да сте спокойни със собствените си решения, мисли или действия.

Психологът не е вълшебник, който ще разреши затрудненията ви, но е човек, ко

йто притежава  знания  за това как да откриете  вашия начин за преодоляване на житейските трудности.

Към настоящия момент развивам интересите си в сферата на невропсихология, арт – терапия и логопедия, за да бъда полезна на всеки, изправен пред подобни предизвикателства и потърсил помощта на психолог! 

Антония Бошева психолог
Антония Бошева детски психолог детско-юношески психолог
Приложна психология и психотерапия

Област на професионална компетентност:

–      Психологическо консултиране и терапия

–      Детска психодиагностика

–      Семейно консултиране

–      Логопедично консултиране, диагностика и терапия 

–      Себепознание и себеизразяване

–      Тревожни състояния

–      Тренинги и обучения на специалисти в образователната сфера

–      Групи по себепознание

https://www.facebook.com/100075805158511/posts/241942338342603/

https://www.facebook.com/detskipsihologlogoped

 

Публикации от автора:

Няма повече публикации към момента ...