Антония Бошева

Психолог и терапевт за деца, възрастни и семейства.

Повече за Антония:

Казвам се Антония Бошева и съм психолог и терапевт за деца, възрастни и семейства.

Провеждам обучения за специалисти в образователната сфера и тренинги  за личностно развитие.

Когато бях малка имах изключителната възможност да се докосна до магията на природата, да тичам по прашните горски пътеки, да вдишвам аромата на прясно окосена трева, да играя с шишарките на боровете и с животните в двора. Чрез този вълшебен допир натрупах опит и знания за растенията и билките и това ме мотивира да завърша  първото си образование „Биология”. Изучавах и физиологията на човека, а науката психология ми даде разбиране за това как емоциите, мислите и всичко, което преживяваме в ежедневието си, повлияват нашите физиологичните процеси. 

Вече години наред изучавам взаимовръзката между психиката и тялото. Психологията като наука ни дава разбиране за чудния свят на емоциите и техните проявления в живота. Тази цветна емоционална палитра оставя своя отпечатък, още от ранно детство, върху психиката и здравето на всеки човек, така, както смяната на годишните времена дава своето отражение върху тонуса и настроението на хората. Ние не можем да повлияем на времето навън, но можем да променим отношението си към него вътре в нас. Едно добро начало е да се научим да боравим с тази цветна емоционална палитра.

Чрез знанията и практическия опит, които притежавам като специалист и родител, съпътствам деца и възрастни по пътя към този чуден свят и срещата им със самите себе си, със Силата в тях, която им помага да разбират и изразяват емоциите си, учи ги на разум, увереност и воля, за да могат  смело и успешно да  преминават през житейските трудности и да се радват на безценните  моменти в своя живот.

При работата ми с деца използвам различни игрови техники, карти, проективни и полупроективни методи, вълшебния свят на приказкотерапията, които им дават разбиране и умение да изразяват мислите и чувствата си. Това им помага за осъзнаване на собствения емоционален свят, повишаване на самооценката, при преодоляване на затруднения в общуването и обучението,страх и тревожни състояния, адаптацията в социална среда, емоционални крайности , проявени в периодите на детското развитие и отразени във  взаимоотношенията с околните.

Безценна е помощта на психолога и при възрастни и родители, които преминават през трудности в общуването както с децата , така и в партньорските взаимоотношения, за да успеят да проявяват  любов , търпение и разбиране един спрямо друг в това забързано ежедневие.

Преди години,желанието ми да помагам на хората, ми даде стимул да развивам интересите си в сферата на психология, биология, невропсихология и арт – терапия  и да бъда полезна, както на себе си, така и на всеки, изправен пред подобни предизвикателства и потърсил помощта на психолог.

Образование и квалификации:

  • Магистър „Социално консултиране и психология „ в Бургаски свободен университет 
  • Бакалавър „ Университетска Биология” , специализация „Педагогика и здравно образование” в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
  • “Приложна психология и психотерапия” в Медицински университет гр. Пловдив
  • „Детско – юношеска и училищна психология „ в Тракийски университет гр. Стара Загора.
  • Преминато обучение – 100 ч. – ниво „Личен опит” в школа по „Когнитивно – поведенческа психотерапия
Магистър "Социално консултиране и психология"
Приложна психология и психотерапия

Област на професионална компетентност:

–      Психологическо консултиране и терапия

–      Детска психодиагностика

–      Семейно консултиране

–      Себепознание и себеизразяване

–      Тревожни състояния

–      Тренинги и обучения на специалисти в образователната сфера

–      Тренинги по себепознание

Публикации от автора:

Детският бунт!

 Детският бунт! Скъпи родители, забелязали ли сте колко често виждаме по магазините малчугани, тропащи с

Още...
Няма повече публикации към момента ...