Антония Бошева

Детско-юношески психолог, психологическо консултиране и терапия на  възрастни и семейства.

Повече за Антония:

Казвам се Антония Бошева и съм детско-юношески психолог и терапевт за възрастни и семейства.

Провеждам обучения за специалисти в образователната сфера и тренинги  за личностно развитие.

До психологията, като професия, ме отведе моята нужда да опозная себе си и да помагам на хората.

Когато бях малка, ваканциите си прекарвах в планината, при баба и дядо. Тогава имах изключителната възможност да се докосна до магията на природата, да тичам по прашните горски пътеки, да вдишвам аромата на прясно окосена трева, да играя с шишарките на боровете и с животните в двора. Чрез този вълшебен допир натрупах опит и знания за растенията и билките и това ме мотивира да завърша първото си образование „Биология”. Изучавах и физиологията на човека, а по-късно науката психология ми даде разбиране за това как емоциите, мислите и всичко, което преживяваме в ежедневието си, повлияват нашите физиологични процеси. 

Вече години наред изучавам взаимовръзката между психиката и тялото. Интересно и полезно е да знаем за тези процеси, защото са част от нас. Психологията като наука ни дава разбиране за чудния свят на емоциите и техните проявления в живота. Тази цветна емоционална палитра оставя своя отпечатък, още от ранно детство, върху психиката и здравето на всеки човек, така, както смяната на годишните времена дава своето отражение върху тонуса и настроението на хората. Ние не можем да повлияем на времето навън, но можем да променим отношението си към него вътре в нас. Едно добро начало е да се научим да боравим с тази цветна емоционална палитра.

Знанията и практическия опит, които притежавам като специалист и родител, ми дават възможност да Ви съпътствам по пътя към света на емоциите и разума във вас и срещата със самите себе си, с вашата вътрешна Сила, която ви помага да откриете своите индивидуални качества и да ги проявите, учи ви на разбиране, увереност и воля, за да може   смело и успешно да  преминете през житейските трудности и да се радвате на безценните  моменти в своя живот.

При работата ми с деца използвам различни игрови техники, карти, проективни и полупроективни методи, вълшебния свят на приказкотерапията, чрез които те развиват уменията си  да изразяват мислите, чувствата си по един приемлив за тях и околните начин, да общуват – и със себе си и с околните. Това им помага за осъзнаване на собствения емоционален свят и причинно – следствените връзки в него, да развият решителност, помага им още и при повишаване на самооценката, при преодоляване на затруднения в общуването и обучението,страх и тревожни състояния, адаптация в социалната среда, емоционални крайности, проявени в периодите на детското развитие и отразени във  взаимоотношенията с околните.

Безценна е помощта на психолога и при възрастни и семейства, които преминават през трудности в общуването както с децата , така и в партньорските взаимоотношения, за да успеят да проявяват  любов ,разбиране и търпение един спрямо друг в това забързано ежедневие.

Желанието ми да помагам на хората, ми даде стимул да развивам интересите си в сферата на психология, биология, невропсихология и арт – терапия  и да бъда полезна, както на себе си, така и на всеки, изправен пред подобни предизвикателства и потърсил помощта на психолог.

Образование и квалификации:

  • Магистър „Социално консултиране и психология „ в Бургаски свободен университет 
  • Бакалавър „ Университетска Биология” , специализация „Педагогика и здравно образование” в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
  • “Приложна психология и психотерапия” в Медицински университет гр. Пловдив
  • „Детско – юношеска и училищна психология „ в Тракийски университет гр. Стара Загора.
  • Преминато обучение – 100 ч. – ниво „Личен опит” в школа по „Когнитивно – поведенческа психотерапия
  •  “Терапевтична работа с тревожни деца” – преминато обучение 

Област на професионална компетентност:

–      Психологическо консултиране и терапия

–      Детска психодиагностика

–      Семейно консултиране

–      Себепознание и себеизразяване

–      Тревожни състояния

–      Тренинги и обучения на специалисти в образователната сфера

–      Тренинги по себепознание

Антония Бошева – Психологическо консултиране и терапия за деца и възрастни | Facebook

 

Публикации от автора:

Няма повече публикации към момента ...