Арт-терапия

Арт-терапията е процес за развитие и промяна на личността, чрез използване на художествени материали и похвати в една сигурна и защитена среда. Център за психология и психотерапия КИБАЛ – град Бургас.

Арт-терапия
Даниела Христова

Приказкотерапията Като Подход За Преодоляване На Детските Страхове

„…приказката дава на детето най-нужното: тя започва от мястото, където то се намира в определен момент на емоционалното си развитие, показва му къде трябва да

Прочетете още...