Нели Ненова

Психолог и психотерапевт в град Бургас. Нели Ненова от център Кибал работи с деца и пълнолетни лица. | Тел.: 0899 48 35 70
Терапия за деца
Нели Ненова

Чий е Светът

Дивата патица не била нито стара, нито млада, но знаела някои неща за света извън близката гора и блатото, които обитавала. Тя много искала да

Прочетете още...
Терапия за възрастни
Нели Ненова

Маските (II част)

В следствие от субективното /пречупеното през нашата призма и поглед/ преживяване за дадено събитие, човешкото съзнание може да разграничи пет типа травми, за които създава

Прочетете още...
Терапия за възрастни
Нели Ненова

Маските (I част)

Не идваме случайно на този свят, появяваме се тук с някаква функция. Във времето разбираме, че животът е театър и в него ние носим своите

Прочетете още...
Терапия за възрастни
Нели Ненова

Да намеря себе си

Живяла някога девойка, някъде далеч – през девет планини и пълноводни реки, забравила съм вече точно къде. Родена от хора, останала сред тях. Учела усърдно,

Прочетете още...
Терапия за възрастни
Нели Ненова

Драконът Гняв

В през морета и планини, далече, дето само със порива на ума може да се стигне, живеели дракони. Стадото не било голямо, били изчезващ вид.

Прочетете още...