Нели Ненова

Психолог и психотерапевт в град Бургас. Нели Ненова от център Кибал работи с деца и пълнолетни лица. | Тел.: 0899 48 35 70
Терапия за възрастни
Нели Ненова

Някои тайни на мъжете (III част)

Мит е, че изявеният външно и поведенчески представител на силния пол е образец. Ние, като цялостни същества, съдържаме в себе си дуалността на света, а

Прочетете още...
Терапия за възрастни
Нели Ненова

Някои тайни на мъжете /II част/

В битието изборите, които мъжете правят са обусловени от фигурите и моделите на родителите – отношението към момчето, както и в партньорството между възрастните. Затова,

Прочетете още...
Терапия за деца
Нели Ненова

Чий е Светът

Дивата патица не била нито стара, нито млада, но знаела някои неща за света извън близката гора и блатото, които обитавала. Тя много искала да

Прочетете още...
Терапия за възрастни
Нели Ненова

Маските (II част)

В следствие от субективното /пречупеното през нашата призма и поглед/ преживяване за дадено събитие, човешкото съзнание може да разграничи пет типа травми, за които създава

Прочетете още...
Терапия за възрастни
Нели Ненова

Маските (I част)

Не идваме случайно на този свят, появяваме се тук с някаква функция. Във времето разбираме, че животът е театър и в него ние носим своите

Прочетете още...
Терапия за възрастни
Нели Ненова

Да намеря себе си

Живяла някога девойка, някъде далеч – през девет планини и пълноводни реки, забравила съм вече точно къде. Родена от хора, останала сред тях. Учела усърдно,

Прочетете още...
Терапия за възрастни
Нели Ненова

Драконът Гняв

В през морета и планини, далече, дето само със порива на ума може да се стигне, живеели дракони. Стадото не било голямо, били изчезващ вид.

Прочетете още...