ЦЕНИ

Продължителността на предлаганите консултативни и терапевтични услуги е до 60мин.

  • Провеждане на индивидуални психологически консултации и психотерапия за възрастни – цена: 50 – 60лв., времетраене до 60 минути
  • Провеждане на консултации, терапия, диагностика за деца и юноши цена: 50 – 60лв.,  времетраене до 60 минути
  • Провеждане на семейна терапия и работа с двойки – цена 90лв., времетраене до 90 минути
  • Провеждане на консултации за кариерно ориентиране, коучинг 
  • Провеждане на АРТ занимания – цена според броя на участниците и предложената тема
  • Провеждане на работа с групицена според броя на участниците и предложената тема
  • Провеждане на консултации и психотерапия по скайп, вайбър– цена: 50 – 60 лв. времетраене до 60 минути.
  • Провеждане на консултации по телефона – цена: 50 – 60лв., времетраене до 60 минути.
  • Провеждане на психодиагностика с тестове и психологически методики за деца и възрастни – цена: 90 лв. 
  • С възможност за извършване на домашни посещения от психолог, психотерапевт – цена: 90лв. /в рамките на град Бургас /, времетраене до 60 минути.