Даниела Христова

Детско-юношески психолог, психотерапевт под супервизия  www.detski-psiholog.eu

Повече за Даниела

Казвам се Даниела Христова и съм детско-юношески психолог, позитивен психотерапевт /базов/. Обучавам се в майсторско ниво в същата парадигма. Работя под супервизия. Член съм на Дружество по позитивна психотерапия. Работя с деца, възрастни и семейства.

Квалификации

Бакалавър „ Работа с деца и семейства”  и  Магистър „Детска и юношеска психология”;

Базисно ниво по позитивна психотерапия (120 часа) – позитивен подход – позитивно претълкуване на симптома, функция на болестта; транскултурален подход – функция на приказките, притчи и езикови картини в психотерапията и психологическото консултиране; съдържателен подход – форми на преработка на конфликта, диференциране на актуалните способности, стадии на интеракция в психотерапията, конфликтна динамика. Петстепенен модел на диагностика и терапевтична интервенция;

Формиращ се  психотерапевт в майсторско ниво. Член съм на Дружество по позитивна психотерапия към Висбаденската академия,  WIAP

Личен опит в психотерапията:

Когнитивно – поведенческа терапия (160 часа)

Позитивна психотерапия (120 часа)

 

Специализации и компетенции

 • Монтесори метод към Асоциация Монтесори (2013г.)„Емоционална и социална интелигентност при деца и юноши – практически техники за развитие”, 2014г. Х. Илиева към ЦСО;
 • „ Арт терапия и експресивни изкуства в консултирането и терапията”, 2013г. доц. Д.Циркова ЦПСП;
 • Преминала съм програма за обучител на осиновители и приемни родители ИСДП, 2011г.;
 • Обучение за „Работа по случи на домашно насилие. Криза и кризисна интервенция” (2012г.) към Фондация „Анимус” и ОАК;
 • Oбучение за „Работа с трудни клиенти със специфични проблематики”(2-13г.) към Фондация „Анимус” и ОАК
 • Синдром на родителско отчуждение (PASS), 2013г., Н.Бояджиева, ЦСО
 • Кризисна интервенция при работа с деца и родители, 2013г., П.Митева ЦСО
 • Обучение за работа с приказки и символи в детско-юношеската терапевтична практика, 2014г., Хенриета Илиева – Стоянова
 • Сертификат за базисни знания и умения за работа с метода на  индивидуална и групова позитивна психотерапия към ДППБ, 2020г., с продължаващо обучение в майсторско ниво
 • Преминала успешно сертифицирано обучение за работа с Тематично аперцептивен тест ТАТ , 2021г. доц. д-р Павлина Петкова, Hestia § Prometriks

Работя индивидуално, семейно консултиране и терапия

В работата си с децата ползвам методите на проективните оценъчни методики, приказко-терапия, арт терапия, техника „комикси”, емоционални карти, работа с фигурални кукли, фамилна къща, ролеви игри и др.

Комбинацията от техники, които ползвам съобразно индивидуалните преживявания и готовността на детето/юношата и семейството за работа, е щадящ подход за изследване и терапия в детско-юношеския свят. През фигурите /кукли и/или други интерактивни пособия за работа/ в защитената среда на психологичния кабинет, детето има възможността да проиграе отново конфликтни или травматични за него ситуации. Неразрешените конфликти държат активна житейската криза. Тя се проявява като застой във възрастовото развитие, придружени от тревожни състояния, симтоми, психосоматика, изразени фобии, натрапливости и др.

Родителите и психолога са екип с общи цели в планирана съвместна работа за детето. Родителите са експерти в живота на децата си, но понякога изтощени от житейския път или потопени в собствена проблематика, са затруднени да се справят с даден проблем. Психологът може да ви подкрепи в справянето с трудностите, които срещате. Първите крачки към разрешаването на възникнал проблем, са осъзнаването и приемането му като валиден във вашия свят – смейство.

Какво се случва в консултативната и терапевтична работа в кабинета:

 • Първоначални опознавателни срещи
 • Индивидуални психологически сесии в рамките до 60мин. В психологическите сесии участва детето/юношата. Участници могат да бъдат и родителите, ако в динамиката на работния процес се отчете необходимост.
 • Семейно консултиране и терапия с двамата родители при отчетена необходимост и/или заявено от тях желание.

При консултативната работа може да се постигне разрешаването на проблем в актуалната житейска ситуация

При психотерапевтичната работа, която е с по-голяма продължителност, клиента е подкрепен да изследва вътрешния си свят в дълбочина, за да постигне желаната промяна.

Имам възможност за работа онлайн за хора живеещи в страната и чужбина, както й опция за мобилна работа на адрес в Бургас

Професионален опит

В Център за обществена подкрепа

Кризисни центрове

Център “КИБАЛ” Психологическо консултиране и терапия за деца и възрастни в гр. Бургас

Съавтор на група за работа с млади хора, които искат да докоснат Себе си или да срещнат Света https://kibal.bg/nie-tiineidjarite

 

Публикации от автора:

Няма повече публикации към момента ...