Психологът отговаря : Притеснявам се, че с дистанционното обучение детето ми пропусна много неща от учебния материал за 3-ти клас

Детето ми пропусна много неща

Психологът отговаря„Притеснявам се, че с дистанционното обучение детето ми пропусна много неща от учебния материал – той е 3-ти клас. Дали да не преговарям с него през лятото материала от годината?

Притеснявам се, че с дистанционното детето ми пропусна много неща от учебния материал – той е 3-ти клас. Дали да не преговарям с него през лятото материала от годината?“
teodora_pb

Скъпи Родители, ваканцията е най-дългоочакваното време за почивка, игри и забавления за Вашите деца. Това е времето , в което те се отпускат след дългия и понякога напрегнат учебен процес. Изискванията и училишният режим, с които то е принудено да се справя ежедневно , могат да предизвикат  напрежения и тревоги, които да се отразяват на способността на детето да учи и на желанието му да участва в училищните занимания,да общува със съучениците си, да споделя у дома за своите преживявания навън.

Добре е да знаем, че както ежедневно поддържаме тонуса на мускулите си с физическа активност , така би било полезно и през ваканцията да поддържаме тонуса на мисловните си и интелектуални процеси, чрез различни занимания като напр. преговаряне на учебния материал, пропуснат през годината или усвояването на нов такъв. Това би подпомогнало децата в оформянето на положителна нагласа към учебния процес, а липсата на оценка на учебните занимания през лятната ваканция ще даде спокойствие, което ще се прояви в резултатите от дейността .

От изключителна важност е , това да се случва не принудително , а само със съгласието на детето. Добре би било да му оставите известно време след края на учебната година, в което то да се отдаде на пълна почивка от учебния процес. Така ще възстанови силите си и след известно време може само да прояви желание и интерес да научи нещо ново.

Успехите в училищната дейност зависят от развитата способност на децата преди практически да я изпълнят, да я извършат в ума си ,да я планират , да изберат средствата, с които ще си служат и начините на изпълнение . Учебните занимания през ваканцията , които могат да бъдат и под формата на игра, дават тази възможност на децата да развият въображението си при организирането им. Така те ще придобият или повишат увереността в способността си да планират своите занимания и интереси във времето. Всяко дете има своите индивидуални особености, спрямо които проявява интерес към различни дейности . За любителите на забавни приказки и истории пригответе книжки и тетрадки , защото самите те могат да измислят такива, така ще се развие не само творческото въображение , но и ще се припомнят важни правила от българския език.

Най-лесният начин да бъде запомнено нещо е чрез преживяване, затова занимания сред природата и запознаване с интересния растителен и животински свят, който ни заобикаля, ще обогати познанията по природни науки. Разнообразяването с музика, рисуване и физическа активност е важно. По този начин процесът на усвояване на нова информация ще бъде много по-интересен и полезен за самото дете. Така децата ще се научат да съчетават желаното с необходимото, ще придобият чувство на отговорност и себеовладяване, решителност и смелост, ще развият волята си и няма да отстъпват пред трудностите, които могат да породят напрежение и съмнение в собствените им способности.

А Вашето внимание, подкрепа и любов, скъпи Родители, са едни от най-ценните подаръци , които ще получи детето в съвместните Ви занимания. Използвайте смело лятото , за да може самите Вие – Родителите, да „върнете” времето на своето детство, да се запитате дали сте пропуснали нещо и да изживеете още веднъж, но по различен, интересен и магичен начин тази ваканция, заедно със своите наследници.

 

На въпроса отговори Антония Бошева. Тя е детско-юношески психолог и логопед и в практиката си работи с деца от 4 до 18 годишна възраст.

С нея можете да се свържете на :

тел.0885194354

https://m.facebook.com/antoniyaboshevapsiholog/

Антония Бошева

Свързани публикации:

https://cleverbook.net/blog/pritesnjavam-se-che-s-distancionnoto-obuchenie-deteto-mi-propusna-mnogo-nescha-ot-uchebnija-material

Детето ще бъде в 1-ви клас !

 

 

Други мои публикации:

Facebook
WhatsApp
Telegram
Twitter
LinkedIn

Други статии и автори:

Терапия за възрастни
Симоника Денева

Непоисканото добро!

Категорията „добро“ олицетворява различни ценности, поведение и действия, спрямо семейното

Прочети »