Детето Ми Тръгва на Училище

Важен етап от развитието на детето е тръгването на училище. Всяко семейство следва своя индивидуален модел на разбиране и предварителна подготовка за този процес. За да премине успешно към него, е необходимо то да е овладяло определени умения, които са характерни за възрастта му.

 

Какво е характерно за училищната възраст?

Това са ключовите умения, които по-голямата от връстниците на детето вече са овладели.

  • Груба и фина моторика
  • Език и комуникация
  • Внимание и концентрация
  • Социални умения
  • Базисни умения за писане и смятане

Тези ключови умения е трудно до невъзможно да се компенсират на по-късен етап или детето просто „да ги израсте“. Ако то не ги е овладяло е степента за норма, спрямо връстниците си – това е сигнал за риск от забавяне в развитието.

 

   Движението е живот!

Чрез движението се овладява моториката и сензорната информация – идваща от околната среда и така детето се научава да прави правилните ответни движения.

 

    Движението е общуване!

То е част от невербалната комуникация с другите – да хване нещо което му се подава, да върне жест в отговор, да изрази емоция с мимика, да се заяви в пространството с тяло и др.

Успешното за детето овладяване на тези умения, гарантира добрата му адаптация в новата социална среда, показване и отстояване на личните граници сред другите и в образователни процес. Те зависят освен от дадения родителски модел, а и от анатомично – физиологическите му характеристики (напр. мускулна сила, издръжливост, тонус и др.)

Тези и още компоненти определят психо-емоционалното и двигателното развитие в предучилищна към училищна възраст.

Напр. около 80% от децата в тази възраст вече изпълняват задачи свързани с оцветяване и движение по контур без да излизат от него.

Съществено важно е детето да има адекватен за възрастта си речник, да може съдържателно да разкаже преживяванията си в логично и в хронологичен ред в актуалното. Да се изразява граматически правилно с изречения от пет или повече думи. Ако родителите срещат затруднения и детето не се движи в посочените параметри на развитие е добре да посетят специалист за консултация и при необходимост за изготвяне на специализирана оценка.

Усвояването на езика е тясно свързано с когнитивното развитие. Овладяването и възпроизвеждането на езика иска познавателни способности от една страна, а от друга езиковите умения  определят когнитивните процеси на обработка на информацията.

 

 Внимание и концентрация

Ако детето не може да контролира импулсите си (напр. да изчака друг да се изкаже, реда който е определен и т.н.), да върши съсредоточено еднотипна дейност или дейност в последователен ред за продължително време (напр. 20-30 мин.), трудно му е да слуша внимателно възрастния, да пази установен ред, да се грижи за личните си вещи е възможно да има проблеми с вниманието и концентрацията.

Когато децата (5-6-7 г.) са в норма на групата от връстници  е редно да могат слушат внимателно обясненията на възрастен, да се хранят седнали, да задържат внимание в групова задача и моторно активни до невъзможност да бъдат овладени.

 

Социално поведение и умения

Ако детето не се съобразява с желанията на своите връстници, държи се опозиционно и агресивно, не е спазвало установените правила в детската градина или тези на обществени места и става свръхчувствително към забележки, е възможно да има екстернализирани проблеми (такива с видимо проявление). Ако показва неувереност и тревожност, когато трябва да се запознае с другите деца и с трудност влиза в контакт, и създава приятелства, може би има интернализирани (без външна изява) проблеми в поведението.

Докато първия тип поведение лесно прави впечатление, то втория тип може да остане незабелязан от родителите особено, когато нямат наблюдение в училищната среда. При втория тип поведение детето може да преживява страдание, без да е явно. Добре е родителите да бъдат внимателни за маркери – то често е вяло, отказва удоволствени преживявания, не се включва в предложени занимания, има нарушения в съня или храненето и др.

Ако общуването с връстници, съученици или с възрастните е предизвикателство за детето, защото е свързано с по-големи отговорности и по-сложни задачи от тези в детската градина и тези в къщи. За да се справи успешно, то трябва да умее управлява емоциите си и да спазва социалните правила. Ако детето не се адаптира, трудно предлага или откликва в интеракциите с другите деца. Не съумява да изразява адекватно желанията, потребностите си и затрудненията си, както и да отстоява себе си при провокации или спорове с другите.

Добре е при срещани затруднения в изброените по-горе зони или други установени, родителите да се обърнат за подкрепа към специалистите в тази област.

 

Желая успешна нова учебна година на всички!

 

Още полезни статии по темата:

https://parentacademy.bg/gotovnost-za-uchilishte/

 https://davincikids.eu/posts/28

 

Други мои публикации:

Facebook
WhatsApp
Telegram
Twitter
LinkedIn

Други статии и автори: