Работа с групи

Групова терапия

Дава възможност за работа в защитена среда на определена тема.

Провеждането на тренинги и семинари са насочени към: развиване на умението за разбиране на собствените  чувства,  увереност, подобряване общуването, създаване на нови познанства, ефективна комуникация, групи за личностно развитие, арт-терапевтични групи.

Групите за деца и родители са организирани по възрастови потребности на различна тематика.

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ