Кой Съм Аз В Този Свят?!

   Кой Съм Аз В Този Свят?!

Личността е човекът като носител на съзнание, вкл. самосъзнание.  Последното се гради в годините на пубертета. Ето защо за обособена личност можем да говорим едва след приключване на пубертета.

Физиологична основа на личността е темпераментът. Той сам по себе си отразява индивидуалните психологически особености, които характеризират човека по отношение на динамиката на неговите психични процеси. Биологично е заложен и до голяма степен се унаследява.

В психологичен аспект периода на същинско юношество  (15-18г.) е терен за изграждане на личната воля, характера, комуникативните способности, чувството за любов, мирогледа.

В социален план се случва следното:

  • Нараства самостоятелността и тя се търси активно;
  • Осъзнава се насочеността към определена трудова дейност. Прави се професионален избор;
  • Градят се нови форми на социална свързаност – приятелства; интимна връзка; принадлежност към субгрупа.

 

Характерът се гради от първия момент на трупане на психологичен опит и се стабилизира като трайна изява на личността до края на пубертета. Той представлява съчетание от най-устойчивите характеристики и свойства на личността, които се проявяват в поведението на човек и в отношението му към обкръжаващата го действителност и към самия него. Характерът се проявява в целите, които човек си поставя и в средствата, с които ги постига.

През годините на пубертета  подрастващият стабилизира основните поведенчески прояви на съзнателно, несъзнавано и подсъзнателно ниво и така изгражда своята уникалност на индивид с определени личностови специфики.

На прага на стабилизиране на личностовите черти се оформят модели на специфично тийнейджърскоповедение. Те изискват специален подход на възрастните, които ги подпомагат в хода на израстването или ги съпровождат в трудни житейски ситуации. Най-често срещани модели са:

Жизненият, неуморим и усмихнат юношаТой винаги е в добро настроение. Готов е да се постави в центъра на една група, да бъде неин идеен и действен мотор. Живее с представата, че всичко може, всичко знае. Има лидерски качества и лесно въвлича другите в изпълнение на неговите намерения. Поради доброто си самочувствие не винаги дооценява ситуацията. Склонен е без страх да отстоява мнението си пред възрастните, да влиза в конфликти с авторитети. Взема бързи решения и поривисто ги отстоява.

Песимистичният юноша Той винаги е унил, защото не вижда нищо хубаво и добро около себе си. Болестта преживява меланхолно, депресивно. Не желае да общува. Предпочита самотата и уединението, в които се ангажира с негативни прогнози на съществуването си. Съществува реална опасност от суицид. Такива юноши се нуждаят от доверено лице, което да износва емпатийно мрачните мисли и настроения. При по-затегнати психични състояния е нужна психотерапевтична намеса.

 

Емоционално лабилният юноша  Такъв тийнейджър е емоционално зависим. Поради ниска себеоценка той не е в състояние да взема и отстоява собствени решения. Бързо се привързва към всеки, склонен да го води и да определя неговите приоритети. Поради тази причина такъв юноша наивно влиза дори в опасни за него взаимоотношения и лесно може да стане жертва на недобронамерени хора.

Поведенчески неустойчивият юноша – Слаба воля, широк емоционален спектър и разнообразни, но повърхностни интереси определят поведението на такъв юноша. Неговата активност е винаги по пътя на „Най-малкото съпротивление”. Той не умее да е последователен нито в делата, нито в контактите. Не понася самотата, но не отстоява на чуждите изисквания. Лесно прави конфликти. Склонен е да създава емоционални бури и да реагира невъздържано и непристойно. Често реакциите му са неочаквани и крайни в проявлението си. Залита по хазарт и злоупотреба с наркотици.

Юношата самотник и чудак Той е емоционално студен и недостъпен. В поведението и взаимоотношенията с другите е дотолкова неповторимо особен, че трудно се издържа контакта с него. Той самият прави контакт по необходимост. Иначе предпочита уединението, самостоятелността  и независимостта в активностите си. Не умее да се съобразява с околните, защото трудно разбира техните потребности. Бягството във фантазията е неговия комфорт. Затова вместо реални контакти и дейности той предпочита сърфиране в интернет. Това е неговото място за справяне със собствените му негативни, главно агресивни емоции. Връзки с реалността прави само по необходимост, а контакт единствено с  хора, които уважават чудатите му занимания.

Взривоопасният юноша – Това е вечно натоварения с агресивни емоции, помисли и дела тийнейджър. Лесно „пали”, възбудим и невъздържан, защото в нагласата си към околния свят е винаги гневлив, експлозивен и яростен. Не търпи чужда правота. Ревниво пази собствените граници и собствеността си (дори човека до себе си). Възникнали недоразумения и конфликти разрешава агресивно. Поради тази причина предпочита да калява тялото си в силов спорт – тежка атлетика, борба, бокс. Емоционалните си състояния копира с пиене до безпаметност или в безразборни агресивни актове (в добрия случай върху предмети).

Юношата – актьор – В основата на такова поведение стои способността да се печели чуждото внимание и одобрение. В повечето случаи това са подрастващи, които са показали, че притежават широк емоционален спектър, силна интуиция  и артистични заложби. В хода на пубертета те ползват тези качества с известно преиграване на роли. В поведението им се чувства демонстративност. Те обичат да изпъкват пред останалите с ярки дрехи и неповторими аксесоари. „Перчат се със свръхвъзможности дори, когато решат да употребяват алкохол и дрога. Това лесно може да ги превърне в пациенти на токсикологията.  В сериозните ангажименти са непоследователни, не желаят да учат. При санкции от родители и учители се правят демонстративни бягства от дома и училището. Лесно са податливи на чуждо влияние (добро и лошо), особено когато преценят, че то им дава сцена за изява. В реални контакти често са неудовлетворени, защото им казват, че се „изхвърлят”. Поради тази причина бягат във фантазията; мечтаят за героични прояви; крият бъдещи и безпочвени планове.

Конформният юноша – На пръв поглед това е най-желания от възрастните тийнейджър. Той е сдържан, учтив, изпълнителен, ненатрапващ се, незабележим, но и безличен. Обича да се съобразява с околните, та чак до липса на инициативност. Дълбоко в себе си той е изключително чувствителен, но не дава външна изява не емоциите. Сам той не умее да диференцира емоционални състояние и отношение. Поради тази причина има потребност да попада под въздействието на външен авторитет. В годините на ранния пубертет, когато по правило родителския авторитет е детрониран, съществува опасност от попадане в асоциални компании, секти или под влияние на силен, но незрял авторитет.  /Източник „Психология на детското развитие” – Ив. Бончева, 2013г./

 

В Център за психологическо консултиране и терапия ” Кибал” – Бургас, организираме група за работа с юноши, които искат да докоснат Себе си или да срещнат Света…

 

Допълнителна информация можете да намерите тук: https://kibal.bg/nie-tiineidjarite/

 

Подробна информация за съдържанието на програмата можете да получите на телефони:

Даниела Христова – 0878713855;  Нели Ненова – 0899483570

Повече информация за психолозите – водещи на групата: 

https://kibal.bg/daniela-hristova/

https://kibal.bg/neli-nenova/

 

Други мои публикации:

Facebook
WhatsApp
Telegram
Twitter
LinkedIn

Други статии и автори: