Нейрографика

Нейрографиката ни дава възможност да погледнем на себе си и своите ситуации през една друга призма, призмата на наблюдателя. Като, такъв ние можем да управляваме всяка една наша мисъл, емоция и реакция.