Нели Ненова

Психолог и психотерапевт

Повече за Нели:

Казвам се Нели Ненова и работя като психолог и психотерапевт. Имам 13-годишна практика.

Образование

* Магистър „Психолог“ към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, специалността завърших през 2006 г.
* Сертифициран психотерапевт към ДППБ – през 2015 г.
Допълнителни квалификации и компетенции:
* Базисно обучение по позитивна психотерапия – консултант към ДППБ, придобито през 2010 г.
* Психодиагностика на когнитивни годности, диагностика и работа с личностни въпросници, проективни и полупроективни методики към Център за психология, психотерапия и психиатрия „Спектра“, придобито в 2009 г.
* „Криза и кризисни интервенции“ към ЦСО, придобито през 2013 г.
* „Работа с трудни клиенти със специфична ппоблематика“ към Фондация „Асоциация Анимус“, през 2013 г.
* „Емоционална и социална интелигентност при деца и юноши – практически техники за развитие“ към ЦСО, през 2014 г.
* „Детска психология и психотерапия“ към ДППБ, през 2010 г.
* „Символни и практически техники в терапевтичната практика при деца, юноши и възрастни“ към ЦСО, през 2014 г.
* „Емоционално-поведенчески разстройства в детска възраст – диагностика и терапия“ към НБУ, през 2013 г
* „Криза и кризисни интервенции“ към ДППБ – тренинг семинар, през 2008 г.
* периодично участия в конференции, уъркшоп, семинари и тренинги.

 

Професионален опит

Работа в клиника, консултиране и терапия на деца и техните семейства, и работа с пълнолетни в социални услуги, обучение на осиновители и приемни родители, работа с деца и лица в частна практика.

Всеки човек в живота си се е сблъсквал с трудности, ситуации, преживявания и емоции, за които не е споделял или сякаш се е „върти в порочен кръг“, от който излизане няма. Пробваме познати ни пътища, поведение или варианти, но без полза. Трудно идентифицираме нуждата да сменим гледната си точка, а именно това е първата крачка към промяната. Да оставим познатата и сигурното е трудно за всички нас. Работата ми като терапевт е да помогна на човека да погледне на себе си от друг ъгъл и да го съпроводя в неговия индивидуален път, доколкото ми позволи.

Публикации от автора:

Няма повече публикации към момента ...