Развитие на Детето в Яслена Възраст (1г.-1,6г.)

Развитие на Детето в Яследна Възраст (1г.-1,6г.)

В яслената възраст развитието на опорно-двигателния апарат и когнитивните процеси е паралелно. В този период промените протичат плавно. От година до година и половина детето прави своят „прощъпулник“. Развива и обогатява своята двигателна активност, предимно през подражанието на възрастните.

Напредъка му в общ план разчита на принципа „опит-грешка“. Изразява се:

При храненето – лъжичката е вече стабилна в ръцете му. Изразява желание само да се храни и следва възрастния да уважи желанието му.

Активното внимание – вече може да го задържа до 15 мин. Разгръща се емоционално – волевата дейност. Развиват се мисленето и речта. Фонда от съществителни имена се обогатява. Речевото функциониране не е гладко. Може да е в период на застой, или по-късно проговаряне. Особено подходящи са интерактивните занимателни книжки. На детето му харесва и се радва да имитира и преповтаря звуци, жестове, мимики. Подражава на чужди действия.

Физиологични нужди – в този период норма е, детето да започне да съобщава все по-често за физиологичните си нужди. Добре е възрастните, полагащи преки грижи за детето да отчетат тази негова готовност и да се впуснат в приучаването му към гърне или тоалетна чиния – постепенно и постоянно, без да се отказват. Детската активност и развитие в този възрастов период на детето, зависят от възрастните:

Правилното артикулиране на думите от възрастния, бавния темп на говорене, допускането детската активност, да е приоритетна пред действието на възрастния, стимулира развитието на детската реч. Чрез имитиране на поведението на възрастните говорещото дете лесно развива когнитивните процеси и диференцира емоциите си. Същото все по-умело започва да изразява собствените си чувства с мимика, жест,
поведенчески акт – облечени в думи. Започва да показва, че различава добро от лошо, красиво от грозно, желано от нежелано. Напр. целува или отблъсква някой друг. В психичното си израстване детето вече е постигнало възприемането на себе си като нещо различно от другите индивиди.

Примерна стимулираща и развиваща игра, подходяща за възрастта е „играта с пясък”.

Игра с пясък: пресипването, пълненето, създаването на формички е изключително полезно за детето. Така развивате фините му движения и въображението му. Ако не можете да излезете навън, напълнете купа с царевично брашно и му дайте няколко безопасни домакински прибори – лъжици, мерилки, чашки и съдчета.

Масаж: помага на детето да се отпусне, след като дълго време е било активно. То може да легне на удобно място или в скута на възрастния. Затъмнена стая и/или релаксираща музика биха били добри помощници за момента. В този контакт спокойствието на възрастния се предава и на детето, развива се чувствителността на допир и се заздравява връзката по между им.

 

Тема, която може също да бъде полезна за Вас:

Kак Да Успокоим Тревожното Дете | Семейна терапия – психолози (kibal.bg)

Други мои публикации:

Facebook
WhatsApp
Telegram
Twitter
LinkedIn

Други статии и автори: