Консултиране и терапия, диагностика на деца.​

Консултиране и терапия, диагностика на деца.

Работа с деца и семейства, която включва:

 • Справяне със стресови и конфликтни ситуации
 • Проблеми в общуването
 • Кризи на възрастта
 • Затруднения при възпитанието
 • Затруднения в адаптацията
 • Занижена самооценка
 • Страхове и фобии
 • Справяне с агресия и/или автоагресия
 • Психосоматични състояния и симптоми
 • Преодоляване на трудности в семейството – загуба на близък, развод на родителите, нов партньор на родителя, нов член в семейството
 • Терапия при деца и юноши с физически заболявания
 • Работа с осиновители и осиновени деца, работа с приемни родители

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ